Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska
FAIL (the browser should render some flash content, not this).


OSTATNIE AKTUALNOŚCIAktulaności 14 wrze¶nia 2012r. rusza Alpejsko-Karpackie Forum Współracy...

Aktulaności
Szkolenie w ramch projektu "Systemowy projekt sieciowy euroregio...

Aktulaności
Wizyta przedstawicieli Euroregionu Pskov-Livonia ...

Aktulaności
118 projektów złożonych do Euroregionu Karpackiego w ramach PWT ...

MIKROPROJEKTY PL-SK W RAMACH EWT 2007-2013


Głównym celem programu jest wzmocnienie opartej na partnerstwie współpracy polsko-słowackiej, maj±cej na celu trwały rozwój obszaru przygranicznego....

FUNDUSZE SZWAJCARSKIE


Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, będ±cego bezzwrotnym programem pomocowym skierowanym do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionym przez Rz±d Kon...

EISIP 2007-2013


Europejski Instrument S±siedztwa i Partnerstwa (EISP) stanowi inicjatywę Komisji Europejskiej, której zasadniczym celem jest rozwój współpracy pomiędzy Uni± Europejsk± a państwami partnerskimi spoza UE poprzez zapewnienie zintegrowanego i zrównoważonego r...

EURODESK


Europejska Sieć Informacji Młodzieżowej Eurodesk Je¶li: Potrzebna Ci wiedza na temat jednego z krajów europejskich; Szukasz możliwo¶ci sfinansowania swoich pomysłów i pasji...

HISTORIA


Stowarzyszenie powstało w lipcu 2000 roku z inicjatywy grupy osób – przedstawicieli ¶rodowisk społecznych, samorz±dowych i naukowych Województwa Podkarpackiego. Powołanie Stowarzyszenia wynikało z pilnej potrzeby uregulowania formalno – prawn...


\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly