Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion fundusze unijne * iso
FAIL (the browser should render some flash content, not this).* ISO* ISO Galeria zdjęć

 

Projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” skierowany był do jednostek samorządu terytorialnego szczebla regionalnego i lokalnego, województw Polski Wschodniej. System zarządzania jakością ISO 9001 jest od dawna standardem europejskim. Dlatego wprowadzanie tej Normy cieszy się dużą popularnością wśród polskich instytucji państwowych i prywatnych przedsiębiorstw. Norma ISO 9001 potwierdza wysoką jakość usług świadczonych w urzędzie. Sprawna organizacja pracy w urzędzie, stabilność rozwiązań i procedur skutkuje odpowiednim spełnieniem oczekiwań petenta.
W ramach projektu wsparciem zostały objęte 42 jednostki z województw: warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Projekt realizowany był od 01.04.2009 r. do 30.10.2010 r. pod nadzorem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Liderem projektu był Euroregion Niemen, zaś Partnerami - Stowarzyszenie Euroregion Bug oraz Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska. Wartość projektu wynosiła 2.3 mln zł.
Z terenu województwa podkarpackiego w projekcie udział wzięły następujące urzędy: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Strzyżowie, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, Urząd Miasta w Lubaczowie, Urząd Miasta w Sanoku, Urząd Miasta i Gminy w Błażowej, Urząd Miasta i Gminy w Boguchwale, Urząd Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych, Urząd Gminy w Jeżowem, Urząd Gminy w Osieku Jasielskim, Urząd Gminy w Zarszynie.
Aby móc wdrożyć Normę ISO 9001, każda jednostka administracyjna musiała spełnić szereg kryteriów. Dlatego też w ramach projektu „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej” odbywały się specjalistyczne szkolenia oraz spotkania doradcze dla pracowników urzędów.
Projekt zainaugurowało spotkanie dla Najwyższego Kierownictwa Jednostek Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 07.07.2009 r. w Rzeszowie, podczas którego został zarysowany schemat realizacji projektu oraz korzyści jakie niesie ze sobą dla urzędu wprowadzenie Normy 9001. We wrześniu i październiku 2009 r. w ramach projektu odbyły się Szkolenia Bloków Pilotowych I i II. W Szkoleniach udział brali wyselekcjonowani przez urzędy przedstawiciele, którzy ściśle mieli się zajmować wprowadzaniem normy ISO 9001 w Jednostkach Samorządowych. Szkoleniem objęte zostało 72 osoby na Bloku I, oraz 40 osób na Bloku II.
Od 13 do 16 października odbywało się natomiast Szkolenie Pełnomocników. Kierownictwo każdego urzędu wytypowało jedną osobę, która pełnić miała obowiązki Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością.
Wraz z początkiem lutego 2010 roku w Jednostkach Samorządowych objętych wsparciem, rozpoczęło się doradztwo dla kadry projektującej system zarządzania. Urzędy mogły liczyć na pomoc doświadczonego konsultanta, który wspierał Jednostki przy projektowaniu dokumentacji systemowej i zastosowaniu jej w praktyce. Każda organizacja, która posiada wdrożony system zarządzania jakością, winna posiadać grupę wykwalifikowanych Auditorów Wewnętrznych, którzy będą zajmować się przeprowadzaniem auditów w organizacjach, dlatego też w ramach projektu odbyły się Szkolenia Auditorów Wewnętrznych. W marcu 2010 roku 44 osoby wzięły udział w tych szkoleniach i po zdaniu egzaminu uzyskały uprawnienia do przeprowadzania auditów wewnętrznych w urzędach, w których są zatrudnione. Aby system zarządzania jakością efektywnie funkcjonował ważne jest, aby zapoznać pracowników całego Urzędu z normą ISO 9001. W marcu 2010 roku przeprowadzone zostały Szkolenia Pracowników we wszystkich Jednostkach Samorządu Terytorialnego biorących udział w projekcie. W Szkoleniach Pracowników udział wzięły 242 osoby. W projekcie przewidziane zostało również Szkolenia da Auditorów Wiodących, które to odbyło się w dniach od 10 do 14 maja 2010 r. Auditor Wiodący po odbyciu szkolenia i uzyskaniu certyfikatu ma możliwość przeprowadzania Auditów Zewnętrznych w jednostkach innych niż macierzysty urząd. Oprócz szkoleń i doradztwa służącym wdrożeniu systemu zarządzania ISO równie ważnym działaniem projektu było wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie JST w oparciu o normy ISO. System informatyczny umożliwia odejście od papierowego dokumentowania systemu zarządzania jakością na rzecz w pełni elektronicznego zarządzania urzędem. Po prawidłowym udokumentowaniu wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością urzędy zostały poddane procesowi Certyfikacji przez niezależną jednostkę certyfikacyjną jaką jest PIHZ Certyfikacja z siedzibą w Gdyni. Dwanaście urzędów z terenu województwa podkarpackiego po pomyślnie przeprowadzonym procesie certyfikacji podkarpackiego uzyskało prestiżowy Certyfikat ISO 9001.
W dniu 26 października 2010 roku odbyła się konferencja kończąca projekt w trakcie której nastąpiło uroczyste wręczenie Certyfikatów. Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele wszystkich jednostek samorządowych (wójtowie, burmistrzowie, starostowie) biorących udział w projekcie, Wiceprezes firmy Certyfikującej PIHZ Certyfikacja Pan Artur Szwoch oraz Zarząd Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.

 

Szczegóły dostępne na stronie projektu: www.iso.karpacki.plGALERIA ZDJĘĆ:

wręczenie certyfikatów wręczenie certyfikatów wręczenie certyfikatów


\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly