Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion fundusze unijne * karpacka agencja rozwoju regionalnego
FAIL (the browser should render some flash content, not this).* KARPACKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO* Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego Galeria zdjęć

„Karpacka Agencja Rozwoju Regionalnego - budowa wspólnych polsko-słowackich struktur dla wspólnego rozwoju obszaru pogranicza Polsko-Słowackiego” - projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.


Okres realizacji: 1.02. 2011 – 30.07.2012
Wartość całkowita projektu: 303 570,00 EUR
Wartość dofinansowana z EFRR: 255 160,18 EUR

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:


Celem ogólnym projektu jest rozwój polsko-słowackiej współpracy partnerskiej w celu zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego na obszarze pogranicza polsko-słowackiego, poprzez budowę wspólnej polsko-słowackiej formalnej struktury instytucjonalnej jednoczącej organizacje odpowiedzialne za rozwój regionalny po obu stronach granicy oraz opracowanie wspólnej strategii współpracy i koncepcji zagospodarowania przestrzennego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:


Celami szczegółowymi projektu są:
1. Integracja i intensyfikacja współpracy pomiędzy istniejącymi instytucjami rozwoju regionalnego regionów przygranicznych (woj. podkarpackie, kraj preszowski);
2. Utworzenie formalnych struktur współpracy instytucji odpowiedzialnych za rozwój regionalny na obszarze pogranicza – Karpackiej Agencji Rozwoju Regionalnego .
3. Integracja działań instytucji po obu stronach granicy w zakresie planowania przestrzennego i koordynacji celów strategicznych.

ETAPY PROJEKTU:


Działania w ramach projektu podzielone zostały na 3 sześciomiesięczne etapy:
1. TWORZENIE
2. PLANOWANIE
3. REALIZACJA

PARTNERZY:


• Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – Wnioskodawca
• Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku – Partner zagraniczny (PP1)
• Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem– Partner zagraniczny (PP2)
• Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A w Rzeszowie – Partner zagraniczny (PP3)


\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly