Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion fundusze unijne * podkarpackie na szlaku gwiazd
FAIL (the browser should render some flash content, not this).* PODKARPACKIE NA SZLAKU GWIAZD* Podkarpackie na szlaku gwiazd Galeria zdjęć

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego zatwierdził do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 projekt złożony przez Euroregion Karpacki w ramach osi priorytetowej 1. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu Schemat: 1.4.B Projekty pozainwestycyjne; projekt pn „Podkarpackie na szlaku gwiazd – udział w targach w Cannes”.
Celem głównym projektu jest promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna Podkarpacia. Cel główny stanowi syntezę następujących celów szczegółowych:
- wypromowanie atrakcyjności inwestycyjnej Podkarpacia na poziomie międzynarodowym;
- ujednolicenie systemu udostępniania informacji potencjalnym inwestorom o możliwościach inwestowania na Podkarpaciu;
- zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego województwa;
- wypromowanie sektorów priorytetowych Województwa Podkarpackiego (lotniczego, chemicznego, przetwórstwa rolno-spożywczego i turystycznego);
- stworzenie, propagowanie oraz umocnienie wizerunku województwa jako regionu o korzystnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na arenie międzynarodowej.
Powyższe cele zostaną osiągnięte poprzez udział w targach inwestycyjnych MIPIM 2011 o zasięgu światowym. W tym celu zostanie wydany atlas inwestycyjny Podkarpacia przedstawiający oferty inwestycyjne samorządów członkowskich Euroregionu Karpackiego, ulotki, gadżety oraz film promocyjny, które będą rozpowszechniane wśród uczestników oraz zwiedzających w/w imprezy, zostanie stworzona strona internetowa zawierająca aktualne informacje na temat poszczególnych obiektów Podkarpacia, warunków prawnych inwestowania w Polsce oraz innych niezbędnych informacji w tym zakresie. Projekt przyczyni się do przyciągania nowoczesnych rozwiązań innowacyjnych do poszczególnych sektorów gospodarki oraz przedstawi ich potencjał na poziomie światowym.


Wartość projektu ogółem: 494 390,00 PLN
Dofinansowanie (70% wydatków kwalifikowalnych): 340 613,00 PLN

 

W ramach projektu uruchomiony został serwis internetowy www.investincarpathians.eu w którym odnaleźć można między innymi informacje dotyczące ofert inwestycyjnych samorządów członkowskich Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska.
\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly