Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion fundusze unijne analiza integracja sieciowanie
FAIL (the browser should render some flash content, not this).ANALIZA INTEGRACJA SIECIOWANIE* Analiza Integracja Galeria zdjęć

 

Projekt "Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa
Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego" realizowany w okresie od 1 sierpnia 2009 do 31 stycznia 2011 roku w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regioalnego.
CEL PROJEKTU:Projekt „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego” jest odpowiedzią na niską jakość strategicznej współpracy w zakresie rozwoju regionalnego pomiędzy podmiotami z obszaru Województwa Podkarpackiego (Polska) i Kraju Proszowskiego. Wynika również z braku systemowych rozwiązań programowych i instytucjonalnych w tym zakresie. Układy instytucjonalne związane z procesami pro-rozwojowymi po jednej i po drugiej stronie granicy różnią się od siebie, a wykorzystanie potencjałów obu regionów nie jest oparte o wspólne podejście. Celem projektu jest zatem zmiana tego stanu rzeczy poprzez utworzenie Sieci Rozwoju Regionalnego Euroregionu Karpackiego na obszarze obu regionów. Tak zdefiniowany przez powołany polsko - słowacki Zespół Projektowy cel główny tożsamy jest z określonym dla Tematu 3 Priorytetu II celem jakim jest: „rozwój sieci współpracy wiążących polskich i słowackich partnerów”.CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Analiza poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego Kraju Preszowskiego i Województwa Podkarpackiego. Określenie wspólnych pól rozwojowych, analiza i integracja potencjałów instytucjonalnych w zakresie rozwoju Regionalnego (Analiza)

2. Identyfikacja transgranicznych procesów rozwojowych wpływających na aktywizację, systematyzację i poprawę jakości współpracy transgranicznej na pograniczu PL-SK oddziałującej na rozwój obszaru wsparcia

3. Integracja i mobilizacja zasobów instytucjonalnych oraz rezerw kadrowych związanych ze zidentyfikowanymi procesami rozwojowymi.

4. Tworzenie sieci współpracy

PARTNERZY PROJEKTU :

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Wnioskodawca

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego - Partner Krajowy

Agencja Rozwoju Regionalnego w Humennem - Partner Zagraniczny (słowacki)

Agencja Rozwoju Regionalnego w Świdniku - Partner Zagraniczny (słowacki)

 

Szczegóły dotyczącę projektu dostępne są na stronie projektu www.aisrr.eu 
\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly