Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion fundusze unijne czlonkowie
FAIL (the browser should render some flash content, not this).CZLONKOWIE
CZŁONKOWIE Galeria zdjęć

 

 

Zasady przystępowania i współpracy w ramach StowarzyszeniaPrzystąpienie Jednostki Samorządu Terytorialnego do Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska ma standardowy charakter i polega na:


I. Podjęciu Uchwały przez Radę o przystąpieniu Samorządu do Stowarzyszenia


Podjęcie Uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia wiąże się z przyjęciem obowiązków członka Stowarzyszenia i przejęcia współodpowiedzialności za prace i funkcjonowanie Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego i jego struktury.

Samorząd ponosi część wydatków związanych z finansowaniem działań Stowarzyszenia. Składka w Stowarzyszeniu wynosi 1/10000 budżetu po stronie wydatków na dany rok budżetowy Jednostki Samorządu Terytorialnego w skali roku, płatne do końca kwietnia danego roku.

II. Podjęcie Uchwały przez Radę o wyznaczeniu Przedstawiciela w Stowarzyszenia


Członkostwo samorządu w Stowarzyszeniu wiąże się z koniecznością wyboru jego przedstawiciela. Osoby fizycznej będącej reprezentantem Samorządu w Stowarzyszeniu i na forum Związku Międzyregionalnego Euroregion Karpacki.

Sugeruje się, iż przedstawicielem Samorządu w SEKP powinien być każdorazowy szef Jednostki Samorządu Terytorialnego

Przystąpienie Jednostki Samorządu Terytorialnego wiąże się z przyjęciem zasad współpracy w ramach Stowarzyszenia. Najważniejsze z nich to:

I. Samorząd wyznacza osobę koordynatora do bieżących kontaktów z Biurem Stowarzyszenia. Osoba te przechodzą szkolenie i pełnią funkcję „oficerów łącznikowych Euroregionu Karpackiego” – osoby te odpowiadają za wymianę informacji i bieżącą koordynację działań samorządu w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy. Odpowiadają również za przygotowanie samorządu oraz podmiotów działających na jego terenie do wykorzystania środków Unii Europejskiej przeznaczonej na współpracę transgraniczną i międzyregionalną.

II. Wspólnie z Biurem Stowarzyszenia koordynator z JST sporządza roczny plan działań, przygotowuje projekty transgraniczne i międzynarodowe do realizacji – współtworzy kalendarium imprez transgranicznych i międzynarodowych Euroregionu Karpackiego.

III. Opracowana jest wspólnie dokument „Podstawowe Założenia dla współpracy transgranicznej JST X” będący dokumentem ramowym dla działań Samorządu – dostosowanym do jego potencjału i możliwości rozwojowych, uwzględniający i wykorzystujący jego specyfikę i mocne strony. Dokument wyznacza kierunki współpracy transgranicznej i międzyregionalnej Samorządu.

IV. Kontakty partnerskie – w ramach Euroregionalnego Systemu Współpracy tworzymy sieć powiązań (umów) z administracją z obszaru Euroregionu Karpackiego. Każdy Samorząd powinien posiadać partnera w każdej ze Stron Krajowych Euroregionu Karpackiego. Rolą Biura Stowarzyszenia jest proponowanie najlepszych rozwiązań w kontaktach partnerskich. Samorządy pełnią rolę podstawowych ogniw Euroregionalnego Systemu Współpracy, stwarzając możliwości dla podmiotów gospodarczych i społecznych działających na ich terenie.

V. Konwent Samorządowy Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego. Samorządy będące członkami Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska tworzą Konwent Samorządowy Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego. W Konwencie zasiadają Przedstawiciele Samorządu każdorazowi Kierownicy Jednostki Samorządu Terytorialnego. Konwent stanowi organ reprezentujący samorządy terytorialne Strony Polskiej Euroregionu Karpackiego na forum Euroregionu Karpackiego.


\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly