Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion fundusze unijne interreg
FAIL (the browser should render some flash content, not this).INTERREGFUNDUSZE SZWAJCARSKIE Galeria zdjęć

Projekt „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” realizowany jest w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, będącego bezzwrotnym programem pomocowym skierowanym do nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, ustanowionym przez Rząd Konfederacji Szwajcarskiej. Na mocy umowy międzynarodowej zawartej w Bernie 20 grudnia 2007 r., Szwajcaria przekaże ponad 1 mld franków szwajcarskich dziesięciu nowym krajom Unii Europejskiej, w tym Polsce.

Projekt, oparty na podejściu partnerskim, wdrażany jest przez dwie instytucje posiadające duży potencjał i doświadczenie w dziedzinie zarządzania projektami europejskimi: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Instytucja Realizująca) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Partner Projektu).

Główną ideą projektu jest aktywizacja gospodarcza województwa podkarpackiego oraz adekwatne do potrzeb i możliwości podniesienie kwalifikacji i zdolności instytucjonalnej osób i podmiotów o kluczowym dla tego zakresie. Wszystkie działania w ramach projektu realizowane przez partnerów mają na celu rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego poprzez innowacyjne i nie stosowane dotąd podejście (wymiar międzynarodowy, podejście procesowe), ukierunkowane między innymi na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów na obszarach wiejskich.

Efekt stymulacji rozwoju osiągnięty zostanie poprzez wdrożenie funduszy szwajcarskich w ramach grantów przyznawanych na działalność eksportową, promocyjno-informacyjną oraz działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości w województwie podkarpackim. Forma ta stanowi odpowiedź na problemy dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego Podkarpacia, a w szczególności jego obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich.

„Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” promuje i wzmacnia bogaty rynek podkarpackich produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, którego potencjał nie jest w pełni wykorzystany oraz ułatwia podkarpackim producentom nawiązanie międzynarodowej współpracy, dając możliwość zaistnienia nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych.

FUNDUSZE GRANTOWE:

ü  Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu – którego celem jest aktywizacja procesów gospodarczych związanych z międzynarodową wymianą gospodarczą (eksportem) podmiotów działających na obszarze województwa podkarpackiego. W ramach funduszu wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy z obszaru województwa podkarpackiego.

ü  Funduszu Study Tour – którego celem jest stworzenie warunków do nawiązania i kontynuowania współpracy pomiędzy podmiotami z obszaru województwa podkarpackiego a partnerami europejskimi i szwajcarskimi, umożliwienie przekazywania doświadczeń europejskich i strony szwajcarskiej w zakresie objętym projektem (eksport lokalny, międzynarodowa współpraca gospodarcza, produkt regionalny i lokalny). W ramach funduszu wsparcie będą mogły uzyskać organizacje pozarządowe, agencje rozwoju regionalnego, instytucje okołobiznesowe, stowarzyszenia, samorządy gospodarcze oraz jednostki samorządu terytorialnego z obszaru województwa podkarpackiego.

ü  Funduszu Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego – którego celem jest wsparcie przedsiębiorców – producentów i wytwórców produktów tradycyjnych (czyli wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych), regionalnych, lokalnych,  ekologicznych. W ramach funduszu wsparcie będą mogli uzyskać przedsiębiorcy z obszaru województwa podkarpackiego /z wyjątkiem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego: Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne.

ü  Funduszu Promocji Produktu Regionalnego, Tradycyjnego, Ekologicznego – którego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych koncentrujących swoje działania w regionie objętym realizacją projektu, podejmujących działania związane z promocją, popularyzacją produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych, ekologicznych oraz zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu. W ramach funduszu wsparcie będą mogły uzyskać organizacje pozarządowe z obszaru województwa podkarpackiego / z wyjątkiem powiatu leskiego, sanockiego i bieszczadzkiego oraz 4 gmin powiatu rzeszowskiego: Tyczyn, Chmielnik, Błażowa, Hyżne/.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest odpowiedzialne za wdrażanie dwóch pierwszych funduszy /tj. Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu oraz Funduszu Study Tour/.

SZCZEGÓŁY NA STRONIE PROJEKTU: www.alp-carp.com

BIURO PROJEKTU:
KARPACKIE CENTRUM WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ I PRODUKTU REGIONALNEGO
Rynek 16
35-064 Rzeszów

Koordynator Projektu
tel. (+48) 17 857 96 54
fax (+48) 17 862 20 73

Biuro Wdrażania Funduszy Grantowych
tel. (+48) 17 852 52 05
fax (+48) 17 862 20 73

Biuro Planu Partnerstwa, Informacji i Promocji
tel./fax (+48) 17 852 08 94\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly