Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - Euroregion fundusze unijne zarzad
FAIL (the browser should render some flash content, not this).ZARZADZARZĄD Galeria zdjęć

Zarząd kieruje całością działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi za to odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Skład Zarządu:

 

Józef Jodłowski - Prezes Zarządu

Dawid Lasek - Wiceprezes Zarządu

Zenon Stryjak - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Wyczawski - Skarbnik

Józef Wyskiel - Sekretarz

 Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki z należytą starannością wymagana w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

 
\"\""; }else{ echo "
\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\"\""; } ?>
Tel.:+48 / 17 850 65 67
Fax: +48 / 17 853 68 98
© 2008  Wszystkie prawa zastrzeżone SEKP   |   Realizacja: Horyzont & GreenFly